24 21 17 92 jens@kalvo-fisk.dk

Den spæde start for bundgarnsfiskeriet i 1980

Jens Granlund tog i 1980 det første skridt til at blive selvstændig bundgarnsfisker ved Øen Kalvø ud for Genner Bugt.

Her etablerede han sig med bundgarn på det historisk gamle fiskerleje, der gennem århundrede har lagt kyst til øens og områdets fiskere.

Fiskere der gennem tiden har landet deres fisk ved denne lille idylliske og naturskønne fiskelandingsplads, har en historie der går langt tilbage i tiden. Øen har været beboet siden stenalderen og havde sin opblomstring i midten af 1800 tallet, hvor der blev etableret et bådeværft og sidenhen drevet fiskeri fra området.

Fiskeriet ud for Kalvø og Genner Bugt har i årene der er gået, været primært efter Ål og torsk samt fladfisk som skrubber og rødspætter. Ind imellem blev bådene også fyldt med friske sild, der i perioder nærmest stod i stimer omkring øen og kun ventede på at blive fanget.

Øen er i dag for en stor dels vedkommende ejet af Miljøministeriet, der i 1974 købte en del af øen og efterfølgende udlagde den som rekreativt område for alle.

Den dag idag stævner SØ 10 »Clupea«, med Jens Granlund ved roret, ud til bundgarnspladserne ved den Sønderjyske Østkyst og lander efterfølgende dagligt sine friske forsyninger af fisk ved fiskelejet på Kalvø.