24 21 17 92 jens@kalvo-fisk.dk

Lokalt bæredygtigt og naturskånsomt fiskeri

Bundgarnsfiskeriet ved Kalvø, foregår med stående redskaber, der med pæle banket i havbunden ud for kysten og med garn leder fisken i »fælden«. Dette fiskeri er stationært og yderst skånsomt overfor fiskene, som derfor ikke drives rovdrift på.

Bundgarnsfiskeriet som fisker Jens Granlund udøver, er den form for fiskeri som foregår kystnært, idet fiskeredskaberne er placeret på havbunden.

I havområderne udenfor Kalvø er det typisk ål og torskefisk der går i samt fladfisk som skubber og rødspætter. Men andre arter som sild i større mængder finder også gerne vej ind i rusen.

Arbejdet med at fange fisken så skånsomt som muligt, kræver en del arbejde af fiskeren. Således arbejder fisker Jens Granlund henover vinteren og til det tidlige forår, med klargøringen af både garn og pæle. Når bundgarnet så rammes i og sættes, fiskes det indtil efteråret, hvor hele arrangementet så tages op igen. Gerne inden isen ødelægger både garn og pæle, hvilket kan blive en bekostelig affære for den lokale fisker, både materielt men også i tabt arbejdsløn.

Selvom dette fiskeri både tilgodeseer og skåner biodiversiteten og faunaen i havet, er bundgarnsfiskeriet desværre de senere år gået noget tilbage. Den gamle fisketradition holdes derimod fortsat i hævd af fisker Jens Granlund, der med bundgarnsfiskeriet, ud for den Sønderjyske Kyst, stadig er igang.